Рубрика: Դաստիարակի օրագիր

Հանդիսավար Սոնան

Սոնան և քույրիկը պապիկի ծնունդն են վարում,մեկ էլ Սոնան ասում է.
֊Հիմա պապիկին հարցնում ենք,ինքը ի՞նչ տարեկան ա։
֊Վաթսունվեց,֊ պատասխանում է պապիկը։
֊Տղաներ, ֊ Սոնան դիմում է պապիկի եղբայրներին,֊ հիմա, բոլորս միասին, պապիկին վաթսունվեց անգամ ասում ենք՝ Շնոր֊հա֊վո՜ր,Շնոր֊հա֊վո՜ր…