Рубрика: Տեխնոլոգիա, Դերախաղեր, Թումանյան

Թումանյանական օրեր

Փետրվարի 2֊20 կրթահամալիրում թումանյանական օրեր են։ Քոլեջիկները հետ սովորում ենք, վերհիշում ենք Հ. Թումանյանի հեքիաթներն ու կատարում տեխնոլոգիական հետաքրքիր աշխատանքներ, բեմադրություններ ու խաղեր։

Կլորիկ ծիտը

Պոչատ աղվեսի կորցրած պոչը

Շունն ու քոլեջիկները

Բարեկենդանը֊ մուլտֆիլմի դիտում