Рубрика: Սեբաստացու օրեր

Թումանյանի հեքիաթների տեսագիրք

Մի քանի շաբաթ է մեր խմբի ծնողների հետ իրականացնում ենք ,,Թումանյանի հեքիաթների տեսագիրք,, նախագծը։

Читать далее «Թումանյանի հեքիաթների տեսագիրք»