Рубрика: Դաստիարակի օրագիր

Հայկը շատացել է

Էսօր Հայկն ասում է.

֊ Ընկեր Էլյա, ես արդեն շատացել եմ։

֊Ո՞նց ես շատացել,֊ փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է ասում Հայկը։

֊Դե, որ ծնունդս եղավ, ես մի տարով շատացա։

Рубрика: Աշնանային պարտեզ, Ծեսեր

Խաղողածես

Երևի այսպիսի ծես չեք հանդիպի ուրիշ ոչ մի մանկապարտեզում։

֊Էս ի՜նչ հավես է։

֊ Ուխա՜յ։

֊Այ, քե վայելք։

֊ Ե՞րբ ենք խմելու։

Читать далее «Խաղողածես»