Рубрика: Ընտանեկան նախագիծ, Խաղարան

Երեխաների ուրախ օրը (ընտանեկան նախագիծ)

Այսօր ազատ օր է, սակայն մեզ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են քոլեջիկներն ու ծնողները անցկացրել իրենց օրը։

Читать далее «Երեխաների ուրախ օրը (ընտանեկան նախագիծ)»