Рубрика: Այլընտրանքային նկրչություն, Ընտանեկան նախագիծ, Ծնողական ակունբ

Ծնողական սեմինար՝ շապիկների ներկում

Երբ ծնողները տեսան թե ինչ գեղեցիկ շապիկներ են նկարել իրենց փոքրիկները,

Читать далее «Ծնողական սեմինար՝ շապիկների ներկում»